Ясен планински(Fraxinus excelsior)

Планинският ясен е широколистно дърво, расте бързо и достига 40 метра височина. Най-подходящото място за отглеждане е полусянка, защото в началото предпочита на сянка, а след като израсне предпочита по-слънчеви места. Устойчив е на атмосферни замърсявания затова е и подходящ за отглеждане в градски условия.

Категории

Разсадник "ТЕРРА ФЛОРА" ЕООД е специализиран в производството на широколистна, иглолистна, декоративна растителност, цветя и овощни дървета.