Японска върба (Salix integra hakuro nishiki)

Японската върба е широколистно дърво с декоративна стойност, което достига височина до 2-3 метра. Предпочита слънчеви места, редовно поливане, дренирана почва и е устойчива на ниски температури. Расте на всякакъв вид почви.

Категории

Разсадник "ТЕРРА ФЛОРА" ЕООД е специализиран в производството на широколистна, иглолистна, декоративна растителност, цветя и овощни дървета.