Туя източна Компакта (Thuja Orientalis Compacta)

Туя източна Компакта е иглолистен, вечнозелен, бавнорастящ храст. Лесна е за отглеждане, защото издържа на ниските зимни температури и не е взискателна към почвата. Много е подходяща за отглеждане в градски условия, тъй като оказва положително въздействие на въздуха и замърсената индустриална среда. Предпочита слънчеви, полусенчести места и умерено поливане.

Категории

Разсадник "ТЕРРА ФЛОРА" ЕООД е специализиран в производството на широколистна, иглолистна, декоративна растителност, цветя и овощни дървета.