За Нас

Разсадник "ТЕРРА ФЛОРА" ЕООД е семейно начинание специализирано в производството на декоративна, широколистна и иглолистна растителност, изцяло собствена продукция отличаваща се с високото си качеството, богато видово разнообразие и конкурентни цени. Производствена база - над 50 декара.

Контакти

Разсадник "ТЕРРА ФЛОРА" ЕООД е с местоположение Карайсен, Павликени. Градинският център Шабови, естествено допълва разсадник "Терра флора – Шабови" ЕООД.